زرد آلو
به وبلاگ پسرورسی خوش آمدید
اين وبلاگ به نظرات شما احترام گذاشته و پشنهاد هاي شمارا پذيرا ميباشد
درباره وبلاگ


عباس كريمي هستم متولد 1368 در قريه سراب ولسوالي ورس فعلا محصل دانشكده زراعت در دانشگاه باميان خوشحالم از وبلاگ من ديدن كرديد

پيوندها
فايل ها وكلپ هاي موبايل
دانلود آهنگ هاي داود
فیلم DVD

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان به وبلاگ پسرورسی خوش آمدید و آدرس karemy.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

ورود اعضا:


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وبلاگ:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


نويسندگان
عباس کریمی

آرشيو وبلاگ
خرداد 1390


آخرین مطالب
<-PostTitle->


 
جمعه 27 خرداد 1390برچسب:, :: 11:46 PM :: نويسنده : عباس کریمی

 

تاریخجه زردآلو:-
مدارک تاریخی منشأدرخت زردآلورابه ترکستان و منچوریانسبت میدهداین درخت هنوزهم درپکن بحالت وحشی دیده میشود. پرورش آن احتمالاً درسه قرن قبل ازمیلاددرچین آغازشدوبعدازآن جادرقرن اول میلادی به نواحی غربی آسیاانتقال یافت گسترش ونفوذآن ازارمنستان به نواحی مختلیف اروپامانندیونان وبعدایتالیادرحدود 80-90 سال قبل اززمان حاضرصورت گرفته است (م-3 ص 229- 232)
زردآلوبومی چین غربی وساسیری است . درچین جنگلهای خودروی این میوه ودرسایبری چندرقم بسیارمقاوم دربرابرسرمایافت میشود.این میوه اززمان های قدیم درموطن اصلی خودزیرکشت بوده وحدودیکصد سال پیش ازمیلادمسیح به اروپابرده شده است (.م- 2)
وهمچنان زردآلوبطورخیلی گسترده درتجارت دیده میشوداین میوه بومی چین وآسیای غربی ومرکزی است .بااین وجودبرای عرضه به بازارتازه خوری تکامل یافته باوجودیکه صدسال قبل ازمیلادبه مناطق مدیترانه ای رسیده اخیراًفرایندشدن درسراسردنیای غربی معمول شده است .گزارشهاپشنهادمیکند که این میوه قبل ازسال 1500 میلادی به شمال اروپارسیده است .ودرانگلیس اپریکوک (که احتمالاًازکلمه لاتین پارآکوکوس به معنی میوه زودرس گرفته شده است ).(م-1 ص294)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زردالوprunus    armeniaca Apricot     - :
زردآلویکی ازمیوه جات مناطق معتدل ونیمه گرمسیروازجمله هسته دارها بشمارمیرودکه بانام علمی prunus armeniaca بوده که نقش ارزنده درموادغذای برای انسانها داشته وازاهمیت بسزای داروئ برخورداراست .بناءً زردآلوبادرنظرگرفتن فکتورهای آتی تحت تربیه وپرورش قرارگیرد.
انتخاب محل :-
      اگر چه درختان زردلو می توانند دمای پائین زمستان را کاملاً تحمل کند . تولید تجاری زردآلو غالباً در مناطق متمرکز است که خطر یخبندان بهاره بیش از حد نبوده و تابستان های گرم و خشک از بیماری می کاهد ، این چنین مناطقی در همه قاره ها و در کستره وسیعی از عرض های جغرافیای وجود دارد با این وجود در عرض های بالا ، انتخاب محل مخصوصاً برای به حد اقل رساندن آ سیب سرما زدگی را کاهش خواهد داد . در شیب های روبه شمال ( درنیمکره شمالی ) یا درمحلی نزدیک توده های بزرگ آب توسعه جوانه ها د ربهار به تأخیر می افتد .(م-5 ص296 )
   زرد آلو از نظر محیطی بسیار شبیه به هلوست ولی کمتر از آن به سرمای زمستانه نیاز دارد (300 -1000 ) ساعت دمای کمتر از هفت درجه سانتی گراد ، دربهار گل های زرد ا لو از اکثر میوه های دیگر زود تر باز می شود و به همین د لیل باید این گیاه را در نقاط کاشت که سرمای دیر رس بهاره وجود نداشته باشد .
     ریشه ای زرد آلو دربرابر غرقاب شدن بسسیار حساس است و خاکهای به نسبت سبک لومی شنی که دارای زهکشی کامل باشند برای آن ترجیح داده شده است. (م – 2)
    زرد آلو در مقابل دیوار های روبه جنوب یا در گلخانه نیز پرورش داده میشود ، مدتی پس از قرنها گزینیش و اصلاح ، زرد آلو های تجاری وجود ندارند که با آب و هوای خنک ساحل دریا به خوبی ساز گار باشند . در شمال قلات بزرگ چین که یکی از زاد گاه های زرد الو است ارقام سازگار محلی روی دامنه های شیب دار تپه ها ، به صورت باغ بالغ یا جنگل ترکیبی از تعداد زیاد گونه های مختلف است کاشته می شود . زرد آلو به طور خیلی موفقیت آمیز در جای پرورش مییابد که تابستان ها گرم و خشک بوده و انتقال زمستان به بهار مشخصه آب و هوای قاره ای باشد . دماهای گرم در اوایل بهار باعث شگفتن جوانه و آسیب پذیر شدن آنهابه یخبندان بهاره خواهد شد.
   فقدان واحد های سرما ممکن است عامل محدود کننده در عرضهای جغرافیای پائین باشد . در این موقعیت ها محل های بالا ( با ارتفاع بالا تر ) ممکن است بهتر باشد. زرد آلو خاک های لوم سیلتی یا لوم شنی با عمق و زهکشی خوب را ترجیح داد ه. اما با انتخاب دقیق پایه ها امکان رسیدن به تولید خوب در خاک های سنگین تر و مرطوب تر امکان پذیر میباشد. (م- 1 ص 296 )
   بیشتر ارقام بررسی شده زرد آلو حساس به محیط خود هستند بنا بر این مناطق مهم تولید ، بیشتر تکیه به تعداد کمی ارقام سازگاری به محل دارند. سازگاری آب و هوای اغلب فکتور مهمی است که تعین میکند کدام رقم پرورش داده شود اما اولویت ها وابسته به مقاومت گیاه در برابر آفات وبیماری موجود درمناطق مختلف یا اختلاف الگوهای مصرف نیز میباشد. (م – 1ص 295)
 گرده افشانی:
        گرده افشانی زرد آلو به ندرت یک مسأله بوده زیرا اغلب ارقام خود بارور هستند . در این ارقام حتی جمعیت کوچکی از حشرات تشکیل میوه ای کافی را باعث خواهد شد .
   با این حال استثنا های هم مانند رقم سان دراپ که یک رقم مهم در نیوز لند است وجود دارد که باید ارقام گرده زا و حشرات فراهم گردند. (م- 1 ص 298 )
   باد درگرده افشانی زرد آلو کدام   نقش ندارد چون گرده ای زرد آلو چسپناک است این امر توسط حشرات انجام میشود . کندو گذاری در بالا بردن میزان محصول بسیار مؤثیر است . اکثر ارقام زرد آلو خود بارور اند و نیاز به درخت گرده زا ندارد .    
 شاخه بری و تربیت :
      درختان زرد آلو اغلب شبیه درختان هلو به صورت جامی تربیت میشوند . درخت بالغ 4الی6 شاخه اصلی و شاخه های فرعی کافی برای رسیدن به تاج کامل دارد . شاخه بری سالیانه برای کنترول اندازه درخت ، تنظیم شکل درخت و حفظ عمل کرد و کیفیت میوه مورد نیاز است ، با این حال از آن جا که زرد الو روی شاخه های یک ساله ، به خوبی سیخک های روی چوبها ی مسن تر بار میدهد . هرس سالیانه ای آنها به هلو تفاوت میکند . با این وجود برنامه بزرگ تنظیم محصول ( تنگ کردن ) می تواند با حذف یا کوتاه کردن شاخه ی یک ساله انجام پذیرد.
 ثابت شده است که بعضی ارقام که لیلتون مثالی خوب است ، دارای گل دهی متناوب میباشد،این شکلمیتواندباتغذیه خوب تحریک رشد چوب جدیدباهرس وباتنک خیلی زودمیوه ها درفصلی رشدبرطرف
شود.(م-1ص298)
اکثرمیوه های زردآلودرجانب سیخک های دوساله تشکیل میشوندوهرسیخک پس ازسه سال باروری خشک میشود. بنابراین باهرس سبک بایدتحریک به تولیدشاخه های بارورجدیدنموده وشکل مناسب تربیت برای درختان زردآلوشلجمی میباش.(م-4ص216)
زردآلوازنظرشاخه بری باهرس تقریباً شبیه بادام بوده ولی بیشترازبادام به شاخه بری نیازدارد.میوه آن اکثراً درطول بازوهای قوی روی شاخه های کوتاودرعین حال روی شاخه های بلندنیزتولیدمیشود.
برای حفظ قدرت تولیدمیوه درخت زردآلودرحالت تعادل بایدهرچندسال یک مرتبه بازوهای بارده اصلی راجوان کرد.دراینجاه نیزباکوتاکردن شاخه های بلندومسن ازبالای محل رویش یک شاخه نیل به مقصودامکان پذیراست .ودرکلیه درختان هسته داربایدسعی شودکه ازطریق هماهنگ کردن باهرس بامقدارکودوآب مصروفه ،ضمن بدست آوردن بارخوب سالیانه باکیفیت مطلوب درختان ازیکرشدسرشاخه ای 20-25سانتی مترنیزبرخوردارباشند.شاخه های باریک و درنوع خودکوتاه علامت ضعیف ورشدبیشتراز75 سانتی مترعلامت زیادنایتروجن وکم باری خواهدبود.تراکم شاخه های خشک ویاسخت شدن قسمتهای درونی وپائنی درخت ازشاخه های باروردلیل خوب براین خقیقت است که هرس شاخه های بالابه حدکفایت وبه موقع انجام نشده است .بایدهرس مرتب ودادن کودوآب متعادل ازین پدیده به موقع جلوگیری گردد.(م-8 ص170-171)
شاخه زردآلوازهلوبزرگتروسنگینتربوده وبه این دلیل این درخت رابه شکل شلجمی تربیت میکندچهارتاشش سال پس ازکشت گل زردآلوبطورجانبی روی قسمت یکساله سیخک های کوتاه بوجودمی آید.وهرسیخک پس ازسه سال باروری خشک میشود.پس بایدزردالوبالغ راهرسال برای حذف سیخکهای
خشک شده وتحریک درخت به تولیدشاخه های میوه دهنده جدیدهرس سبک کرده وفاصله درختان زردآلو6-7 متراست .(م-2)
تکثیرزردآلو:-
برای تکثیرزردالوازروش پیوندی روی پایه های مختلف استفاده بعمل می آیدپایه های بذری زردآلودرخاکهای عمیق وخوب زهکشی شده مناسب هستندوفاصله کشت درختان درروی پایه بذری 5-7 متردرنظرگرفته میشوددرضمن درخاکهای خشک ،آهکی والوده به نماتدازپایه های زردآلواستفاده میشودودرزمین های سنگلاخ وخشک پایه های بادام مناسب است .پایه های هلوبرای کوتاه کردن زردآلومورداستفاده قرارمیگردامااحتمال ناسازگاری وعدم جوش خوردن محل پیوندهمچون عدم اتصال بافت های چوب وپوست شکستگی درمحل پیوندظاهرمیشود.
آلوی میروبالان که توسط قلمه ریشه دارمیگردد،به عنوان پایه درزمین های سنگین ومرطوب برای زردآلومورداستفاده قرارمیگردامااین پایه به مقابل ورتسیسیم حساس میباشد.
معمولاً دربرخی مناطق برروی پایه میروبالان ازمیان پایه دیگری استفاده میکنندوزردالوپیوندشده بروی این میان پایه شاخه های تاج آویزان حاصل میکندامادرچندسال بعدی دوباره شاخه حالت عمودی بخودمیگرند.(م- 4ص144)
 
پایه های زردآلو:- 
اکثراًازپایه های بذری زردآلوبه عنوان پایه استفاده میشودوپایه های دیگرناسازگاری منتقل شونده نشان میدهند.برای مثال زردالوهای پیوندشده روی پایه های میروبالان این علایم رانشان میدهدونشایسته تولیدشده دربرگها به سوی ریشه ها منتقل نمی شود.پایه های بذری زردآلوبخاکهای آهکی مقاوم هستند اماپایه های بذری هلوسکروزنشان میدهند.ازپایه های هلودرباغباتی که آبیاری میشونداستفاده می گردد.(م- 4ص 62)
پایه مادرتخمی برای زردآلوموارداستعمال زیادداردتخم تلخ زردآلوبهترین پایه مادری تخمی زردآلوبشمارمیروداین پایه مادری درخاکهای خشک وسبک توافق خوب داشته ونموی  بدنی قوی دارد.(م-5)
میرابولن Mirabolan29c:- این پایه مادری توسط قلمئه سخت (Hard cutting) تکثرمیشوداین پایه مادری به هارمون نباتی بنام I,B,A  Rooting pouder
( ریشه رابه نموتشویق می کند ) نیازدارد(م-6ص27)
نموی پایه مادری کلونل میرابولن نسبت به نموی بدنی پایه تخمی زردآلو%20 زیاداست .زورسرحاصل می آیدوکیفیت میوه شان خوب است .باتمام انواع زردآلوتوافق دارد،کمی سکرSuker تولیدمی کندوبرای تمام انواع خاک مناسب است .بشمول خاکهای خشک ،آهکی ومقاومت خوب درمقابل رطوبت ومرض Crawngall دارند.)م- 5    ص50)
پایه بذری حاصل ازکشت زردآلوعبارت اند از
پایه INRA Manicot   ویژه خاکهای سالم و شنی
پایه INRA GF305 ویژه خاکهای شنی ونسبتاً آهکی که موجب افزایش مقاومت درخت به شانکرباکتریای وورتسلیوزدرخاکهای سلسیی میشود.)م-9 ص76(
ورایتی های مختلف زردالو.
*   ورایتی HATIF COLOMER تولیدفرانسه حساس به بیماری شارکاودارای گلهای نسبتاً حساس به بیماری مونیلیوززردالو.
*   - ورایتی Luizet تولیدفرانسه باحساسیت کم به مونیلیوز.
*   - ورایتی moniqui تولیداسپانیابرای باغداران غیرحرفوی جزبهترین ورایتی هابه شمارمی رودوبردباری خوبی درمقابل بیماری مونیلیوزشکوفه دارد
*   - ورایتی ouardi تولیدفانسه دارای مقاومت نسبتاً خوب به بیماری مونیلیوزگل وشکوفه .
*   - ورایتی polonuis  تولیدفرانسه هرچندنسبت به مونیلیوزگل بردباری نشان داده ولی ریزش جوانه گل ناشی ازاین بیماری دربعضی ازمناطق دیده میشود.
*   - ورایتی Rauge da Raussillon تولیدفرانسه.نسبتاً به بیماری شارکابردباربوده ولی به بیماری مونیلیوزگل تقریباً حساس است .
*   - ورایتی Sayeb تولیدفرانسه مقاوم به مونیلیوزگل) م- 9 ص76(
 
 
تنظیم محصول دهی :- 
اکثراً ارقام زردآلومحصولی خیلی سنگین تشکیل میدهد.واگردرنظراست اندازه وکیفیت میوه انتظاربازاررابرآورده سازدوبایستی دراوایل فصل رشدبادست تنک گردند.
تنک کردن غالباً درطول دوره گلدهی آغازمی شودکه یک نسبت ازشکوفه ها باموادشیمیای خشک کننده بادست حذف می گردند .چیزیکه خیلی معمول است این است که تنک دستی میوه هادرطول 30ـ45 روزپس ازانجام میگیرد.
آفت هاوبیماری ها:- پوست زردآلوبه راحتی توسط آفات وبیماریها خسارت می بیند.لکه دارشدن پوست میوه ارزش محصول رابه شدت کاهش میدهد.این مشکل ممکن است توسط حمله زودهنگام بیمار لکه مردگی یابلاست کنه قرمزاروپای پوست خواردرختان میوه ولکه باکتریای عارض شود، سفیدک پودری نیزممکن است به بازاررسانی میوه تأثیرگذارد.
پوسیده گی قهوه ای درمرحله برداشت باعث ضایعات جدی میوه دراغلب مناطق میشود.این عامل بیماری زا درمرحله گلدهی نیزحمله میکندکه علائم آن سوختگی شکوفه وشانکرشاخه میباشد.سمپاشی دقیق برای بکنترول درآوردن چنین مشکلات موردنیازاست.
هرناحیه تولیدکننده درحهان ،گروهی خاصی ازحشرات وکنه های زردآلوراداردکه مخصوص به خوداست اغلب این آفات به هلوودیگرهسته دارها نیزحمله میکنند .کنه فرمزی اروپای میتواند یک مسئله برای بیشتردرختان میوه باشد.سوسک شاخه هلووسوسک پوستخوارازآفات بالی پولک دارهم زردآلووهم هلوهستندکرم های میوه وآفات برگخواربه تعدادزیادی ازگونه های میوه حمله می کند، ومیتوانند دراوایل فصلی رشدیک مسئله باشندشته سبزهلویک آفت عمومی دراکثر مناطق هست ،توصیه های محلی درموردموادوروش های کنترول این آفات راجستجوکنید.)م-1ص299-300(
 
 
 
 
 
بیماری های قارچی زردآلو
پوسیدگی ناشی ازآرمیلاریا:-
این بیماری خطرناک زیانهای بسیاری به باغهای زردآلوواردساخته است واغلب به باغهای کاشته شده درمحدوده مناطق جنگلی جدیدحمله منماید.عامل مولدبیماری قارچی بنام Amillaria melleaاست .
نشانه های بیماری :-
    علایم ایجادشده توسط این قارچ دردرخت زردآلومعمولاً ناشی ازتخریب وضایعات سیستم ریشه ای میباشد.انهدام درختان زردآلوتوسط این قارچ هرچنددرتمام فصول ممکن است ولی بیشترین خطرهاوبالاترین سطح نابودی درتابستان ودرشرایطی است که نیازدرختان به آب افزایش یافته ورسیدن آب به آنهادرحداقل میزان خودقرارگیرد.نهالهای نورس زردآلودرمقابل حمله این قارچ بسیاحساس بوده وبیماری به سرعت درآنهاپیشرفت میکندبطوریکه بدون بروزعلایم درفصل پایزتعدادی زیادی ازدرختان زردآلودرزمستان خشک میشودالبته معمولاً دوتاسه سال پیش ازخشک شدن درخت نشانه های هرچندجزئی درآنهابروزمیکند.
حمله قارچ موجب بروزعلایم شبیه به علایم تخریب سیستم ریشه ای ویاحالت شبیه خفگی دردرخت ایجادمیکند دراین حالت تقریباً درخت به سرعت توانای وسرسبزی شاخ وبرگ خودراازدست داده ودرنتیجهدرتابستان بصورت نیمه عریان درآمده وبه زردی می گراید.برگهای درخت به آرامی بدوررگبرک اصلی جمع شده ومی پیچندوگاه برگهای تمامی ویاقسمتی ازدرخت پیش ازموعدریخته وشاخه های باریک وجوانترپژمرده وخشک میشوندلایه روی وپوست ریشه ها قهوه ای وسیاه میشود.دردرون خاک وروی ریشه هارشته های استوانه ای قهوه ای یاریزومورفهاباقطربیش ازچندملی مترکه زیرپوست قهوه ای خودبه رنگ سفیدمی نمایاند.مشاهده می گرددوگاه حتی این رشته هاباسیستم ریشه ای گیاه اشتباه گرفته میشودزیرقشرپوستی ریشه هاودرسطح کامبیوم لایه های سطحی سفیدرنگی پدیدارمی شودکه ازمیسلیوم تشکیل شده است .درفصل پایزودرصورتکه هواوخاک ازرطوبت کافی بهره مندباشندکلاهکهای قارچ بصورت انبوه روی کنده وطوقه درختان خشکیده ومرده ویادرختانیکه درشرف خشکیدن قراردارد دیده میشود.پایه قارچ حدود7 تا10 سانتی مترطول داردوشامل حلقه های غشای سفیدیازرداست که این غشاه به سمت قاعده کلاهک کشیده شده وخودکلاهک قارچ به رنگ سفیدیاعسلی است.
چرخه زندگی :- 
کلاهکهاواندام های زاینده قارچ در فصل پایزدرپای درختان رویئده وهاگهای رهامیکندکه باشروع رشدونموی آنها میسلیوم به ریشه هاهجوم می آورد.میسلیوم موجب تولیدریزومورف درزیرخاک می گردد وریزومورفهابه سمت ریشه ها حرکت کرده وباتجزیه خاک وپوشاندن ریشه های نزدیک جابجاه میشوندوبدین ترتیب به ریشه های سالم رسیده وآنهاراآلوده میسازد.نفوذریزومورف بدرون ریشه هانیازبوجودزخم روی ریشه هانداردچون ریزومورفهاقادرندازطریق میکانیکی وشیمیای بدون سیتم ریشه ای نقوذکرده وموجبات آلودگی وپوسیده گی آنهارافراهم سازد.
روشهای مبارزه :-
 مبارزه باپوسیده گی قارچ امیلاریابدلیل رشدونموقارچ درعمق خاک وشرایط زمانی خاص رشدآن بسیارمشکل است.به همین دلیل این قارچ میتواندروی ریشه های زنده بصورت پارازیت ویابروی بقایای ریشه های گیاهان ودرختان خشکیده به صورت ساپروفیت باقی بماندشرایط محیطی ونوع مقاومت بالای این قارچ سبب تداوم حیات ان تاسالیان سال پس ازریشه کنی وقطع درختان منطقه میشود.
روشهای پیشگری :-
می بایدازکاشت وپیوندقلمه زردالودربقایای مناطق جنگلی ویادرمناطق که ازآلودگی خاک آنهابه بیماری قارچی اطلاعی دردست نیست جداً پرهیزگردد.ازاحداث باغ درمحل باغهای قدیمی نیزاحترازگردد.
میبایدازکاشت درخت درخاکهای بسیارمرطوب که باعث خفگی ومسمومیت ریشه ای نیزمیشودپرهیزکرد.وزمینهای تصفیه وزهکشی شده ترجیح داده شود.
انتخاب نهال وپایه پیوندی مناسب ومقاوم به پوسیدگی به عنوان مثال پایه های ماریاناجی اف1-8
marianna Gf8-1 ومیروبالان جی اف 31 Myrobolangf   مقاوم ترازبقیه ورایتی ها هستند.
روشهای درمانی :-
درصوت ابتلابه بیماری بایدتمام اندامهای ریشه وبقایای چوبی و...درخت مبتلاقطع شده وسوزانده شودهمچنین می بایدباحفر چاله ای به عمق یک متربدوردرخت مبتلاآن راازبقیه درختان وخاک منطقه جدانمود.
ضدعفونی کردن خاکها باروشها وموادشیمیای :-سولفوردوکربن ،برومورمیتل ،کلوروپیکرین کاربردقارچهای رقیب که فعلاً دردست مطالعه است.
بیماری شانکرناشی ازاّتیپادردرختان زردآلو
این بیماری مهلک درختان زردالو،درفرانسه اولین باردرباغهای مناطق اومینون وریوسالت ودرکوهای پیرینه غربی نیزدیده شده مولدبیماری قارچی بنام Eutypaarmeniacae
است.
نشانه های بیماری :-
   این بیماری ازطریق محل زخمهای ایجادشده درتنه درختان میزبان یامحل زخمهای حاصل ازهرس که برای ورودعامل بیماری بسیارمناسب است به درختان حمله می کندبیماری درفصل تابستان باخشکیدن ناگهانی درختان وپوسیده شدن برگهای شاخه هاوتنه درخت تظاهر میکندبرگها قهوه ای شده ولی ازدرخت جدانمی شوندوبصورت پلاسیده شده روی درخت باقی میمانند شاخه های اصلی شکننده شده ودرمحل اتصال انهابه تنه زخم متورمی به رنگ تقریباً سیا باسوختگیهای ردیفی واغلب صمغ دارمشاهده می گردد،دربرش مقطعی ساقه ،چوب به رنگ خرمای درآمده ودرحد بافتهای سالم وبیمار، یک ناحیه قهوه ای رنگ مایل به خاکستری تشکیل میشود.
شانکریازخم های سوختگی ازمحل زخمهای ایجادشده برروی درخت توسعه یافته ومعمولاً دوسال پس ازنفوذعامل بیماری به درون بافت شاخه ، قابل تشخیص میباشد.چنین شاخه های آلوده ای 2یا3 سال بعدازظهورشانکرمرده وازبین می رود.
 
چرخه زندگی:-
روی درختان خشکیده ای مبتلالکه های سیاهی تشکیل میشودکه به روی آنهاتوده ای ازمیسلیوم یاپرتس که مولداسپورهای قارچ هستند،تولیدمیگردد.اسپورهایاهاکهای تولیدشده توسط بادوباران ازادشده وگیاهان ودرختان دیگری راکه زخمهای برهنه ای دارندالوده میسازد.مدت زمان وروداسپوروبروزاولین نشانه های بیماری بسیارطولانی است ومعمولاً ظهورشانکردوتاسه سال پس ازوردعامل بمیاری زابدون گیاه به طول خواهدانجامید.
روشهای مبارزه :-
   باغداران میبایدجهت احترازازنابودی درختان ومحدودساختن خطرهای آلودگی این بیماری احتیاطهای زیررابکارببرند .
Ø    خارج ونابودساختن وسوزاندن تمامی شاخه ها واندامهای مبتلابه قارچ .
Ø    حفاظت محل برش ساقه هاوزخمهای هرس به وسیله محلول ها وخمیرهای قارچ کش مناسب که میبایدپس ازهرس نیزجای زخمی قیچی واره اندودگردد.
Ø    انتخاب ورایتی مقاوم مانندورایتی های لهستانی وپایه Bergeron .
سفیدک حقیقی زردآلو
بیماری سفیدک زردآلوشدیداً درباغهای زردآلوومخصوصاً درفرانسه رایج است و این بیماری میوه های جوان زردآلورابه ویژه زمانی که به بزرگی یک فندق هستندموردتهاجم قرارمیدهدمولداین بیماری قارچ بنامی Podosphaera tridactyla است.
نشانه های بیماری :-
یک ماه پس ازشگوفه دادن درخت لکه های سفید(گرده آلودی )باحاشیه های غیری واضح یاگاه باحاشیه های قرمزرنگ به روی میوه های جوان دیده میشوداین لکه ها به شبکه متراکم ازالیاف میسلیوم تشکیل ومقداری بیشماری کنیدی (هاگهایااسپورهای غیری جنسی )تولیدمنمایند.باگذشت زمان لکه ها قهوه ای رنگ شده وبازیادشدن تعدادی آنها بایکدیگرمتصل میشوند.میوه های مبتلاتغیرشکل داده وبه روی پوست خارجی آنها ترک وشکافهای بوجودمیایدکه این ترک ها به نوبه خودوردی انگلهای بیماری زای دیگری راتسهیل میکنند.درسطح برک هانیزالیاف نمدین میسلیوم سطح وسیع رااشغال میکند.چنین برگها چروکیده وخشک میشوندوگاهی نیزپیش ازموعدمیریزند.دراواخرفصل نقطه های سیاهی کوچک روی برکهای مبتلابه سفیدک ظاهرمیگردد درواقع اندامهای بارده قارچ میباشندوپرتس نامیده میشوند.لازیم به توضیح است که تشکیل لکه ها بروی میوه هازودترازبرکها انجام میشودبنابرین تشخیص بیماری بروی میوه ها قبل ازآلودگی برکها میسرمیباشد.
چرخه زندگی :-
 عامل بمیاری سفیدک حقیقی نوع قارچ بیماری زای خارجی یاسطحی است که میسلیوم آن دارای دیواره عرضی است وبه کمک اندام های مکنده خودکه واردسلول ها مسازدتغذیه میکند.سلولهای که اینگونه موردتغذیه انگلهاواقع میشوندکم کم ازبین رفته ومیمیرندودرین هنگام لکه های بیماری بروزمینمایند.درفصل زمستان قارچ به وسیله پرتس ها دوام یافته وفصل سردراپشت سرمیگذارد.اسپرهای آزادشده ازپرتس ها آلودگی اولیه راموجب میشوند،درحالیکه آلودگی های ثانوی وانتشاربیماری ازطریق کنیدی های منتشره ازروی لکه های سفیدایجادمیشود.
روشهای مبارزه :-
 روشهای مبارزه علیه بیماری سفیدک حقیقی تقریباً به روشهای مبارزه علیه مونلیامشابه است.اغلب این معالجات درهنگام تبدیل تخمدان گل به میوه پس ازان انجام میگردوسپس وقتیکه میوه به بزرگی فندق رسیدمبارزه جهت ریشه کن ساختن قارچ سفیدک تکرارمیگردد.موادمورداسفاده درضدعفونی وسم پاشی درخت عبارتندازگوگردوتابل به میزانی 0,6-0,8kg/hl محلول وینوکاپ به میزان 18,25gr/hl محلول تری فورین بهمیزان 33,3gr/hl کرباندازیم به میزان100gr/hl(صدلیتر=hl) لازم به یادآوری است .درصوتیکه ازمیوه زردآلوجهت کمپوت یاکنسرواسفادهشودازبکاربردن گوگردبایدجداًخودداری کرد.
 
 
 
 
ورتسیلیوززردآلو
این بمایری نقش بسیارمهمی درتضعیف وانهدام درختان زردآلوداردوقارچ مولدبیماری verticillun dahliaeنام دارد.
نشانه های بیماری :-
 ورتسیلیوزبدوشکل گیاه راموردحمله قرارمیدهد،یکی پژمردگی ودیگری زردی برگهاوشاخه هادرحالت اول که اغلب دراواسط تیرماه دریک قسمت درخت اتفاق میافتد.برگهای قاعده شاخه های جوان ناگهان بوضوح پژمرده شده وسپس شاخهای دیگری نیزمبتلامیگردند.درخت زردآلوکم کم ازناحیه بالای طوقه برگهای خودراازدست داده وسری شاخه هانازکُ پژمرده وخم شده به رنگ سیاه درمیایند.
درحالت دوم ،بیماری یانشانه های متفاوت ازحالت اول بویژه بازردشدن تجلی میکند،درین حالت تعدادی ازبرکهاکه باهم باساقه های نازک درقسمت پائین درخت ویابه شاخه اصلی وتنه ان متصل هستندزردمیشوند.سپس نوبت زردی برگهای شاخه های بالاتری درخت فرامیرسد.درحین زردشدن برکهای بالایی ،برکهای زردی پائین شروع به ریختن میکند،قاعده شاخه هابی برک وبرهنه میشوندوساقه ها به مرورخشک شده وبه رنگ قهوه ای تنددرمیایند.شاخه های جوان تقریباًتاسه برچهاردرازی خودبدون برک وبرهنه میشوندوسپس پیشرفت بیماری متوقف میشوداگرازیک شاخه مبتلابرش عرضی تهیه کنیم ،درزیرپوست ان حلقه های به رنگ قهوه ای روشن بوضوح دیده میشودواگردرخت زردآلوجوان بوده وبصورت نهال باشد،امکان نابودی کامل درخت بعدازگذرازیک دوره بحرانی درماهای جوزاوسرطان بسیارزیاداست .
چرخه زنگی :-
 قارچ عامل بیماری میتواندبصورت میکرواسکلروتهای سیاه رنگ چندین سال درخاک باقی بماندوازطریق محل هرگونه زخم درسیستم ریشه ای وارددرخت شده بوسیله آوندهای چوبی واردقسمت های هوای گیاه گردد.وبه مرورزمان به تولیدتوده های میسلیومی ،موجبات مسدودشدن آوندهای تنه ،شاخه هاوساقه رافراهم میسازد.
V dahliaeیک قارچ پلی فاژبوده وهمین تناوع غذای قارچ امکان زیست وادامه حیات آنرابه نهایت افزایش میدهدوبه همین دلیل انواع متفاوت درختان میوه راموردحمله قرارمیدهد.خاکی یونجه زارهاوجالیزهابرای نشو،گسترش این قارچ بسیارمناسب است انتشاری این بیماری ازطریق ریشه هاومخصوصاً جراحات ایجادشده درریشه صورت میگیرد نظرات شما عزیزان:
Admin
ساعت0:35---28 خرداد 1390
دامنه رايگان دات کام بدون پسوند (100% تست شده)

ثبت دامنه رايگان بدون پرداخت حتي يک ريال؟؟!

اگر جزء کساني هستيد که علاقه مند به ثبت دامين (دامنه) رايگان (.net,.org,.com)
بدون پرداخت حتي يک ريال هستيد پس فرصت را از دست ندهيد و از طريق لينک زير ثبت نام کنيد.

و امّا شرايط ثبت نام در اين سرويس و ثبت دامنه رايگان:


1- شما بايد ابتدا به آدرس http://www.FreePremiumDomain.com/?r=358716 وارد شويد و فيلدهاي خواسته شده را پر کنيد و منتظر تأَييد مديريت سايت باشيد.


2- پس از ثبت نام به شما يک لينک داده ميشود که لينک اختصاصي شما ميباشد و شما بايد با آن لينک اقدام به جذب زير مجموعه نماييد.

و پس از اينکه 9 زير مجموعه را به اين سايت معرفي کرديد مي توانيد يک نام دامنه را به اختيار (.net,.org,.com) ثبت نماييد. البته ميتوانيد در قسمت ثبت نام ثبت دو نام دامنه را انتخاب کنيد تا پس از جذب 16 زير مجموعه دو تا نام دامين را ثبت کنيد.


3- ارايه دهنده اين اين سرويس يک سايت خارجي ميباشد و سيستم کنترل آي پي دارد

و ميتواند آي پي کساني را که بطور متوالي ثبت نام ميکنند را تشخيص دهد و احتمال لغو عضويت را دارد. پس توصيه ميشود از هر کامپيوتر فقط يکبار ثبت نام کنيد.


4-اگر با لينک هاي تقلبي ديگر غير از لينک داده شده ثبت نام کنيد،هيچ چيز ضمانتي نمي شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ کامنت گذاری آنلاین در وبلاگ ها با بلاگــ لیچ : http://www.blogleech.com


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: